Välj rätt kulör

ny putshuskarta:

Välj rätt kulör

För att välja rätt kulör på ditt putshus behöver du dels tänka på husets stil och omgivning – men också på den effekt som en putsfasad har på kulören. Arkitekten och färgsättningsexperten Karin Fridell Anter har tagit fram en färgkarta med kulörer anpassade för både klassiska och samtida putshus.

Alcro_putshus_2

Oavsett fasadmaterial behöver man tänka på husets stil och omgivning när man väljer kulör till fasad och snickerier. Alla kulörer uppfattas som ljusare och klarare på fasaden än på färgprovet, därför ska man alltid välja en lite ”smutsigare” variant av den kulör man vill ha.
Samtidigt ger den ojämna putshusytan skuggor som har effekten att kulören uppfattas som lite mörkare än vad den gjort på exempelvis en träfasad.
– Putsen har en viss struktur. Den kulör man väljer kommer att uppfattas som mörkare på grund av de skuggor som bildas i fasaden. Samtidigt är det strukturen som gör putshus så vackra, att man får den här variationen. Så det finns ett värde i att låta strukturen framträda, säger arkitekten och färgsättaren Karin Fridell Anter.

putsfasad Alcro

Eftersom putshus traditionellt haft en ljusare färgsättning än exempelvis trähus är det ofta de ljusare kulörerna som känns mest naturliga.
– Putshus tål inte kulörer på samma sätt som träfasader. Fram till mitten på 1900-talet målades de allra flesta putsfasader med kalkfärg. Den innehåller vita kalkpartiklar vilket innebar att man inte kunde få fram riktigt starka, mörka kulörer. Därav kommer traditionen att putshus generellt är ljusare än trähus, fortsätter Karin Fridell Anter.
Man bör också titta på omgivningen när man väljer kulör på sitt hus.
– Det finns ett värde i att kunna uppfatta årsringar i en stad. Staden eller bygden har vuxit fram och olika områden ger uttryck för olika tiders ideal. Om man hela tiden väljer utseende på huset efter vad man själv tycker om i stunden så får man en brokighet i det lilla, men en sorts likformighet i det stora. Därför tycker jag att man ska tänka på traditionerna, säger Karin Fridell Anter.
Därmed är det inte sagt att man inte får sätta en egen prägel, men man ska göra det med kunskap och medvetenhet, tycker hon.
– Jag tycker att man bör känna till traditionen och därefter kan man välja att gå ifrån den om man har goda skäl för det. Fråga dig själv vad som är viktigt för att huset ska samspela med sin tid och med omgivningen.
De detaljer som inte är tidstypiska eller viktiga för samspelet kan man tillåta sig att vara mer personlig med.
– Har man tänkt på vad huset vill och vad omgivningen vill, då kan man sedan välja en blå dörr om man själv gärna önskar sig det, förklarar hon.

putsfasad Alcro

När det kommer till detaljer i fasaden ska man tänka efter vad man vill framhäva och vad man vill tona ner. Tona ner en boxig balkong eller dåligt proportionerade fönster genom att ge dem samma kulör som fasaden. Lyft fram vackra snickerier med en kontrasterande kulör. Alcros nya färgkarta för putshus är framtagen med putshusens särskilda behov och karaktär i åtanke. Kulörerna är noga utvalda för att fungera över större ytor på putsade fasader. Att ta hand om sin putsfasad handlar inte bara om utseende. Färgen skyddar också huset från fukt som annars kan orsaka skador i fasaden.
– För att få lång livslängd på fasaden är det viktigt att man tar hand om sitt putshus. Det är lätt att tro att den typen av material håller för evigt, men så är det inte. Det måste underhållas som allt annat. Gör man ett bra grundarbete är dock puts mer hållbart än exempelvis trä, och kräver underhåll mer sällan, säger Peter Falk som är teknisk expert på Alcro.
Han rekommenderar att man ser över sitt putshus en gång om året.
– Gå runt huset och syna och knacka på fasaden. Var och en av husets sidor har sitt eget liv så syna alla sidor noga. Titta efter sprickor i första hand, och knacka för att hitta eventuella ihåligheter.
Eventuella åtgärder bör man dock lämna åt experterna.
– Kontakta din lokala färghandlare, ofta finns en fasadexpert som kan komma ut och titta. Man behöver veta vad det är för konstruktion för att utifrån det avgöra hur man ska renovera och underhålla fasaden. Det som är spännande med puts är att inget är självklart. Det är ett vackert och spännande material, säger Peter Falk.

putsfasad Alcro

Mer om att vårda och färgsätta sitt putshus kommer i höstnumret av Alcro trend.

Alcro_putshus_6

Den nya putshuskartan kan du hämta här.

TEXT: HEDVIG ANDERSSON  FOTO: KIMME PERSSON

Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för kommentarerna nedan, den som skriver en kommentar är själv ansvarig för sin kommentar.