hall

Måla taket rosa

Lina Elfstrand jobbar som Ard Director på reklambyrån DDB. Hon ville skapa en hall som inte bara var en passage, utan ett rum med karaktär och som får ta en egen plats i hennes 2:a på Södermalm i Stockholm.

Lita på ditt öga

Det är viktigt att testa sig fram till rätt kulör för väggarna, golven och snickerierna där hemma. Betonggruvans Josefin Halfwordson bytte sekelskifte mot funkis och skriver här om färgvalen och viljan att testa nytt.