Att välja kulör för huset

Att välja kulör för huset

Att välja rätt fasadkulör är ett stort och viktigt beslut. Dessutom tillkommer också alla val för snickerier, altan, fönster, foder och liknande. Varje beslut är viktigt för att huset ska få ett harmoniskt uttryck.

Röd fasad alcro
Tidstypiskt eller ursprung

Yvonne Karlsson är färgsättare på Alcro och ger tips på hur du kan fundera kring färgsättningen av ditt hus:

– Jag tycker du ska fundera över vad huset vill! Med det menar jag att vi ska utgå ifrån vilken stil huset är byggt i. Olika stilperioder har olika färgsättning. Ditt hus trivs i den färgsättning som gjordes då, kulörmässigt, förklarar Yvonne.

Hon menar att man här kan välja två olika utgångspunkter med färgsättningen:

  1. Tidstypiskt: Väljer du att färgsätta tidstypiskt, kan du välja en annan kulör än den du har idag, men välj en kulör ur samma epok. Till exempel om ditt sekelskifteshus är målat i en gul nyans, kan du välja en grön från samma tidsepok. Du förändrar huset men behåller ändå dess karaktär.
  2. Ursprung: Här behåller du samma produkt och samma färgsättning som huset har från början.

– Och bygger du ett nytt hus kan du tänka på samma sätt. Vilken stil huset har, om det är det modernt, lantligt, stramt eller med krusiduller, förklarar hon.

gul fasad alcro

Måla tidstypiskt, byt gärna kulör men välj en från samma tidsepok.

Hus som byggs till

Ett hus förändras ofta över tid. Kanske bygger ni till ett garage, ett gästrum eller en fönsterkåpa. Yvonne förklarar att man med färgsättning kan anpassa huset i takt med att det förändras.

– Det är kanske det bästa med färg. När ett hus byggs ut eller byggs till kan det lätt börja spreta. Välj då en kulör som hjälper till att binda ihop de olika delarna. Måla till exempel in en fönsterkåpa i samma kulör som takplåten. En tillbyggnad kan dessutom tonas ner ytterligare genom att målas i snäppet mörkare kulör än huvudbyggnaden. Och om du istället vill framhäva detaljer på huset, som till exempel vackra snickerier, välj då en kulör som bryter av mot huvudbyggnaden. Men håll dig till en och samma kulör på detaljerna.

Röd fasad alcro

Bygger ni till, skapa harmoni genom att måla in tillbyggnaden i samma kulör som huvudbyggnaden.

Vårt skandinaviska ljus

Yvonne berättar att det historiskt sett fanns tekniska begränsningar i vilken styrka en fasadkulör kunde få. Men att tack vare dagens brytteknik, kan man välja nästan vilken kulör som helst.

– Det här gör det såklart både enklare och svårare att välja rätt kulörer. Dock ska vi vara medvetna om att det bara är ungefär 200 kulörer som vi i vår skandinaviska sfär tycker är behagliga. Det beror dels på vår kulturella anknytning dels på tillgång till pigment. Här i norr gillar vi svaga och sotigt dämpade och de lite dova kulörtonerna. Trendiga just nu är de vita, gråa och svarta nyanserna på fasader.

grön fasad alcro

Skandinaver tenderar att gilla mer dämpade kulörer.

Se upp för stark kulör

Yvonne vill också varna oss för en av de vanligare fällorna vad gäller färgsättning av hus.

– Att kulören blir för stark. Det finns ett intressant fenomen med vårt nordiska ljus och det är att kulörerna alltid blir ljusare, starkare och lite blåare än vad man tror. Därför tycker jag att man alltid ska välja kulörer ur de färgkartor som finns för fasader, inte direkt ur ncs-systemet. Ta hjälp av personal i färgfackhandeln och gärna av en fasadexpert. Det är jättesvårt att veta hur en kulör förändras när den kommer upp.

grå fasad alcro

Färgsätt de större sjoken i en dämpad kulör, medan detaljerna kan få synas mer.

Fotografera huset

Ett tips hon ger är att ta bilder på huset ur alla tänkbara vinklar.

– Gör sedan bilderna svartvita och titta på dem. Behåll ljushetsskalan när du väljer kulörer för fasad respektive snickeri, detaljer och så vidare. Snickerier som ska framhävas, se till att de verkligen skiljer sig i ljusheten från fasaden, gärna minst två steg. Konturerna tenderar annars att bli lite oskarpa och snickerierna smälter in i fasaden.

Tänk som i naturen, avslutar hon. De stora sjoken färgsätts i mer dämpade nyanser medan blommorna får vara accenterna.

blå fasad alcro

Välj alltid kulör ur en färgkarta, så minimeras risken att kulören att bli för stark.

Sammanfattning: Välj rätt kulör
  • Tänk tidstypiskt eller ursprung
  • Vill du dölja eller framhäva? Vill du dölja, måla in i huvudbyggnadens kulör, vill du framhäva, bryt av mot huvudbyggnadens kulör.
  • Undvik att kulören blir för stark, välj alltid kulör ur en färgkarta eller ta hjälp av färgfackhandeln
  • Fotografera huset, vänd bilderna till svartvitt och behåll ljusheten när du väljer kulörer för de olika partierna
grön fasad alcro

Vill du framhäva snickerier, låt ljusheten på kulören skilja sig minst två steg från fasadkulören, annars riskerar konturerna att bli oskarpa.

 

Text: Jill Windahl

Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för kommentarerna nedan, den som skriver en kommentar är själv ansvarig för sin kommentar.